dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2014
 
 
 
 

2014

8. decembra
T. Brauner (TU, Viedeň, Rakúsko): Spontaneously broken symmetries and Nambu-Goldstone bosons
(PDF súbor: http://dcps.sav.sk/seminars/brauner_2014.pdf)
24. novembra
M. Plesch: Maxwellov démon a nerozlíšiteľné častice
6. novembra [ústavný seminár]
M. Plesch: Slabé zdroje náhodnosti v kvantových protokoloch
(seminár o návrhu projektu v rámci VV APVV 2014)
25. septembra
M. Plesch: Destilácia mnohočasticového previazania
3. júla [ústavný seminár]
J. Řídký (FzÚ AV ČR, v.v.i., Praha, ČR):
  1. Recent Results from Pierre Auger Observatory
    (Powerpoint. súbor: http://dcps.sav.sk/seminars/ridky030714_PAO.pptx)
  2. ELI-Extreme Light Infrastructure: Science Program, Realization and Status of Development
    (Powerpoint. súbor: http://dcps.sav.sk/seminars/ridky030714_ELI.pptx)
16. júna
I. Štich: Atom manipulation by non-contact AFM: experiments and simulation
14. apríla
K. Tokár: Fonóny, termodynamika a elektrónová štruktúra kryštálov pri vysokých tlakoch z prvých princípov
(PDF súbor: http://dcps.sav.sk/seminars/tokar140414.pdf)
28. marca
Ľ. Martinovič (OKFS / SÚJV, Dubna, RF): Kvantové efekty v presne riešiteľných modeloch
24. marca
J. Hošek (ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež, ČR): Towards computing the lepton and quark mass spectra and their consequences
(PDF súbor: http://dcps.sav.sk/seminars/hosek_2014.pdf)

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie