dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2005
 
 
 
 

2005

19. decembra
M. Mojžiš, Ľ. Martinovič, Š. Olejník: Pracovný seminár o výsledkoch 1. roku riešenia projektu APVT-51-005704
9. decembra
O. Borisenko (BITP, Kiev): Field-strength formulation of lattice models and its application
6. decembra
J. Řídký (FzÚ AV ČR, Praha): Kosmické záření ultravysokých energií
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/ridky061205.ppt)
21. novembra
J. Hošek (ÚJF AV ČR, Řež): Dynamical mass generation by a strong Yukawa interaction
3. októbra
Ľ. Lipták: Rovnice renormalizačnej grupy 2. rádu
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/liptak031005.ppt)
27. júna
R. Alkofer (Univ. Graz): QCD Green's functions and their Application to Hadron Physics
30. mája
Š. Olejník: Lokalizácia v kvantovej chromodynamike
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s300505.pps)
9. mája
P. Filip (OTF FÚ SAV, Bratislava): Self-polarizačné efekty, Thomasova precesia a spin-orbitálna väzba
25. apríla
Z. Bajnok (Hungarian Acad. Sci., Budapest): Finite-size effects from scattering data
18. apríla
Š. Olejník: Centrálne vortexy a Gribovov horizont
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s180405.pps)
28. februára
M. Mojžiš (KTFaDF FMFI UK, Bratislava): Nakoľko podivný je nukleón?
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/mojzis280205.ppt)
23. februára
Š. Olejník: Farebný svet kvarkov a gluónov - Nobelova cena za fyziku v roku 2004 (prednáška v Klube fyzikov SFS)
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s230205.pps)
14. februára
L. Šamaj: Anomálne efekty spôsobené cudzími nábojmi v rovnovážnej plazme
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/samaj140205.pdf)
7. februára
V. Bužek (CVKI FÚ SAV, Bratislava): Kvantové previazanie v Dickeho modeli
11. januára
P. Markoš: Andersonov prechod kov-izolant v neusporiadaných štruktúrach
(obhajoba doktorskej dizertačnej prace)

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 3579]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie