dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2006
 
 
 
 

2006

27. novembra
S. Shpyrko (Palackého univerzita, Olomouc): Statistics of quantum chaotic patterns in electron-phonon models
15. novembra
P. Markoš: Numerical analysis of the Anderson localization (prednáška na kolokviu časopisu Acta Physica Slovaca)
(PS súbor: http://www.kf.elf.stuba.sk/~markos/acta-col.ps)
13. novembra
Pracovný seminár o výsledkoch 2. roku riešenia projektu APVT-51-005704:
Z. Dzuráková (FMFI UK): Disperzná analýza pión-nukleónového rozptylu
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/dzurakova131106.ppt)
Ľ. Martinovič: Higgsov mechanizmus a bozonizácia v LF teórii
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/martinovic131106.pdf)
Š. Olejník: Trvalé vs. dočasné uväznenie v rôznych kalibračných modeloch
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s131106.pps)
8. novembra
V. Janiš (FzÚ AV ČR, Praha): Silně korelované elektrony: Kondova asymptotika v Andersonově modelu jedné magnetické příměsi
26. júna
K. A. Muttalib (Univ. Florida, Gainesville): Distribution of transport properties in strongly disordered mesoscopic conductors
19. júna
L. Šamaj: Lifšic vs. Schwinger: kto mal pravdu pri výpočte Casimirovej sily medzi neutrálnymi vodičmi?
12. júna
Ľ. Mitáš (North Carolina State University): Recent advances in quantum Monte Carlo: topology of fermion nodes and pfaffian pairing wavefunctions
27. apríla
P. Markoš: Materiály so záporným indexom lomu (prednáška pre doktorandov v rámci Klastra pokročilých štúdií)
(PDF súbor: http://www.kf.elf.stuba.sk/~markos/LHM-dcps.pdf, cca 10 Mb)
10. apríla
E. Majerníková (OFPL FÚ SAV, Bratislava): Kvantová chaológia v Jahn-Tellerových modeloch
9. marca
P. Markoš: Úvod do teórie fotónových kryštálov (prednáška pre doktorandov v rámci Klastra pokročilých štúdií)
(PDF súbor: http://http://www.kf.elf.stuba.sk/~markos/pc.pdf, cca 14 Mb)
6. marca
I. Travěnec: Kvantová perkolácia v 2D a 3D
27. februára 
R. Derian (OFPL FÚ SAV, Bratislava): Existujú v ANNNI modeli nesúmerateľné fázy?
20. februára
J. Brndiar: Škálovanie vlnových funkcií v Andersonovom prechode kov-izolant, univerzalita
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/brndiar200206.pdf, cca 1 Mb)
13. februára
P. Kalinay: Mapovanie difúznej rovnice v kvázi-1D systéme na pozdĺžnu súradnicu
6. februára
P. Markoš: Kritický režim v dvojrozmerných elektrónových systémoch
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/markos060206.pdf, cca 20 Mb)
1. februára
B.L.G. Bakker (Vrije Univ., Amsterdam): Light-Front Dynamics: Challenges and Opportunities

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 3686]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie