dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2011
 
 
 
 

2011

1. decembra
Ľ. Martinovič (OKFS / SÚJV, Dubna): A new approach to exactly solvable models
(v rámci ústavného seminára)
31. októbra
M. Plesch: Slabé zdroje previazania a náhodnosti
I. Štich: Projekt NANOTIP
(semináre o návrhoch projektov v rámci VV APVV 2011)
24. októbra
Š. Olejník: Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach
(seminár o návrhu projektu v rámci VV APVV 2011)
3. októbra
Š. Olejník: Scientometria a hirschológia: dobrý sluha, ale zlý pán?
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s031011.pdf)
11. júla
O. Borisenko (BITP, Kyjev, Ukrajina): Migdal-Kadanoff type renormalization group for spin and gauge models
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/borisenko110711.pdf)
20. júna
M. Plesch (OKFS / Masarykova univ., Brno): Destilácia viacčasticového previazania
13. júna
J. Brndiar: Computational insights into nanotribology, Sb nanoparticles on HOPG
11. apríla
L. N. Kantorovich (Dept. Phys., King's College, London, UK): Ice skating of organic molecules on the gold surface

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie