dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2003
 
 
 
 

2003

10. novembra
Ľ. Martinovič: Spontánne narušenie symetrie v skalárnej teórii poľa na svetelnom fronte
1. augusta
Š. Olejník: Topologické štruktúry a uväznenie farby v kvantovej chromodynamike na mriežke (obhajoba doktorskej dizertačnej práce)
16. júna
I. Travěnec: Univerzálne fluktuácie vodivosti v neceločíselných dimenziách
14. mája
B. Jancovici (Univ. de Paris-Sud, Lab. de Phys. Theor., Orsay): Charge fluctuations in finite Coulomb fluids. Negative curvature of space
28. apríla
Š. Olejník: Asymptotická voľnosť má 30 rokov
(MS PowerPoint súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s280403.pps)
11. apríla
Informačný seminár pre študentov teoretickej fyziky o možných témach diplomových prác
(prispevky: P. Kalinay, P. Markoš, Š. Olejník, M. Ziman)
28. marca
R. Hlubina (FMFI UK, Bratislava): Kvantové fluktuácie vo vysokoteplotných supravodičoch
M. Moško (ElÚ SAV, Bratislava): Andersonov vs. Ohmov režim v neusporiadanom koherentnom 1D vodiči
P. Markoš: Štatistika konduktancie v lokalizovanom režime
P. Farkašovský (ÚEF SAV, Kosice): Elektrónové fázové prechody
24. februára
L. Šamaj: Univerzálne správanie kvantových Greenových funkcií
10. februára
P. Markoš: Metamateriály a ich efektívne elektromagnetické parametre

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 3800]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie