dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2004
 
 
 
 

2004

17. decembra
P. Kalinay (OKFS / Courant Inst., NYU): Kvázijednorozmerný vs. jednorozmerný problém v klasickej difúzii
13. decembra
A. Maas (TU Darmstadt): Finite Temperature Yang-Mills Theory in Landau Gauge
6. decembra
P. Markoš: Lokalizácia: ako ju nájsť a odlíšiť od iných režimov?
28. júna
R. Derian (OFPL FÚ SAV): Riešenia spinových modelov metódou DMRG 1.
30. apríla
Informačný seminár pre študentov teoretickej fyziky o možných témach diplomových prác
(príspevky: P. Markoš, Ľ. Martinovič, Š. Olejník, L. Šamaj)
15. marca
P. Markoš: Negaussovské rozdelenie logaritmu konduktancie v trojrozmernom izolátore

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 3717]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie