dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2010
 
 
 
 

2010

22. novembra
A. Maas (Univ. Graz): Strong interactions in and beyond the standard model - From gluons to technigluons
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/maas221110.pdf)
7. júna
E. Kolomeitsev (Univ. Mateja Bela, Banská Bystrica): Hadronic resonances
(Powerpoint. súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/kolomeitsev070610.ppt)
31. mája
P. Kalinay: Mapping of diffusion in confined systems (beyond the concept of entropic potential)
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/kalinay310510.pdf)
29. marca
I. Travěnec: Možno počuť tvar bubna? O spektrálnych funkciách
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/travenec290310.pdf)
15. marca
Ľ. Martinovič (OKFS FÚ SAV / SÚJV Dubna): Presne riešiteľné modely teórie poľa v hamiltonovskej formulácii
8. marca
E. Majerníková (FÚ SAV, Bratislava): Kvantový fázový prechod a kvantový chaos v zovšeobecnenom Dickeho a Jahn-Tellerovom modeli
22. februára
B. Tomášik (Univ. Mateja Bela, Banská Bystrica): Signatúry nerovnovážneho fázového prechodu v ultrarelativistických jadrových zrážkach

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie