dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2008
 
 
 
 

2008

1. decembra
A. Šurda: Dopravné toky v neusporiadaných systémoch rôznych typov vozidiel
25. novembra [Deň otvorených dverí FÚ SAV]
R. Derian: Počítačové modelovanie v nanosvete
P. Kalinay: Fyzika pre kozmických cestovateľov
(MS PowerPoint súbor, 3.2 Mb: http://www.dcps.sav.sk/seminars/Kozmic.pps)
Š. Olejník: Krátka prechádzka po ZOO elementárnych častíc
(MS PowerPoint súbor, 7.2 Mb: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s251108.pps)
12. novembra [ústavný seminár]
L. Šamaj: Štatistická mechanika coulombovských systémov
P. Kalinay: Transport v kvázijednorozmerných štruktúrach
10. novembra
I. Štich: Počítačové modelovanie organometalických nanoprechodov: od termálnej stability po molekulárnu elektroniku
13. októbra
Ľ. Lipták: Casimirovské škálovanie v teórii s kalibračnou grupou G2
(PDF súbor, 1.4 Mb: http://www.dcps.sav.sk/seminars/liptak131008.pdf)
26. mája [spoločný seminár s OTF]
Yu. S. Surovtsev (SÚJV, Dubna, RF): Spectroscopic implications from the analysis of processes pi pi -> pi pi, K K-bar, eta eta,  eta eta'
21. apríla
F. Šimkovic (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava): Dvojitý beta rozpad: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť
(PDF súbor, cca 5 Mb: http://www.dcps.sav.sk/seminars/savba_simkovic.pdf)
6. februára [ústavný seminár]
Š. Olejník: Nedokonalá prázdnota alebo Nakúkanie do vákua kvantovej chromodynamiky
(MS PowerPoint súbor, cca 14 Mb: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s060208.pps)

[Počet návštev od 6. februára 2008 ... 3280]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie