dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Popularizácia
 
 
 
 

Popularizácia

M. Plesch realizoval projekt Fyzika očami fyzikov s podporou APVV (projekt č. APVV LPP 09-463-32). Cieľom projektu bolo ponúknuť stredným školám možnosť zorganizovať na svojej pôde prednášku popredných slovenských odborníkov vo fyzike. Rovnako tiež projekt ponúkal diskusie určené pre menšie skupiny žiakov s možnosťou klásť otázky a diskutovať na širšie zvolenú tému. Projekt prebehol pod odbornou garanciou Fyzikálneho ústavu SAV za spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podrobnosti o projekte a jeho uskutočnených aktivitách nájdete tu.

V podkapitolách tejto časti môžete nájsť príspevky členov oddelenia, určené širšej odbornej i laickej verejnosti. Boli uverejnené v odbornom periodiku Československý časopis pre fyziku, v časopise ChemZi, v populárnovedeckom magazíne o vede a technike Quark, v dennej tlači (denník SME) a v Správach SAV. Nájdete tu tiež populárne prenášky, ktoré odzneli pri rôznych príležitostiach.

Väčšina textov na týchto stránkach je vo formáte PDF. Na ich čítanie je potrebný program Acrobat Reader, ktorý si možno bezplatne stiahnuť na adrese spoločnosti Adobe (www.adobe.com).

Niektoré texty tu nájdete aj v úspornom formáte DjVu, na ich čítanie slúži program, ktorý si možno bezplatne stiahnuť na stránkach firmy Lizardtech (www.lizardtech.com).

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 8483]

Kapitoly

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie