dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Výskumné projekty
 
 
 
 

Výskumné projekty

Pracovníci oddelenia sú zodpovednými riešiteľmi alebo riešiteľmi projektov, ktoré sú uvedené v samostatných podkapitolách.

V r. 2009-2012 boli okrem toho niektorí pracovníci OKFS členmi Centra excelentnosti SAV: Kvantové technológie - QUTE (J. Brndiar, R. Derian, M. Dubecký, P. Kalinay, M. Plesch, Š. Olejník, L. Šamaj, I. Štich, R. Turanský) a časť z nich participovala na projektoch v rámci Operačného programu Veda a výskum s podporou zo štrukturálnych fondov Európskej únie (QUTE, meta-QUTE, podrobnosti možno nájsť na www.qute.sk).

[Počet návštev od 24. mája 2006 ... 7068]


Kapitoly

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie