dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2012
 
 
 
 

2012

24. októbra
Úvodné stretnutie projektu APVV-0050-11:
16. októbra
O. Borisenko (BITP, Kyjev, Ukrajina): Infinite order phase transitions in spin and gauge theories (spoločný seminár s OTF FÚ SAV)
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/brat_12.pdf)
21. mája
P. Markoš (Oddelenie fyziky ÚJFI FEI STU, Bratislava): Elektromagnetické vlny na rozhraniach
(PDF súbor: http://www.kf.elf.stuba.sk/~markos/spp.pdf)
23. apríla
Š. Olejník: Uväznenie a vlastnosti základného stavu v QCD a v riešiteľných modeloch (informácia o novom projekte VEGA)
12. marca
P. Kalinay: Dimensional reduction of evolution equations
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/kalinay120312.pdf)
13. februára
I. Travěnec: Exact solvability of Rabi models
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/travenec130212.pdf)

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie