dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2009
 
 
 
 

2009

27. augusta
S. Vološin (Bogoľubovov ústav teoretickej fyziky, Kyjev): Z2 monopoles and confinement in 3D SU(2) lattice gauge theory
8. júna
R. Turanský: Matematický zápis Maxwellových rovníc  (história zápisu v matematike)
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/turansky080609.pdf)
28. mája
A. Kalvová (Fyzikální ústav, v.v.i., AV ČR, Praha):  Wardova identita pro nerovnovážné Fermiho systémy
29. apríla [ústavný seminár]
Š. Olejník: Čo sa stane, keď sa symetria skryje? (Nobelova cena za fyziku 2008)
(MS PowerPoint súbor, cca 6 Mb: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s170409.pps)
2. februára
Ľ. Martinovič: Dvojrozmerné masívne fermióny a fyzikálne vákuum Thirringovho modelu
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/seminars/martinovic020209.pdf)

[Počet návštev od 25. februára 2009 ... 2805]

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie