dotcomwebdesign.com
 
 
Domovská stránka > Semináre > Minulé semináre OKFS > 2013
 
 
 
 

2013

2. decembra
V. Janiš (FzÚ AV ČR, v.v.i., Praha, ČR): Modely středního pole spinových skel: spojité narušení replikové symetrie bez replikového triku
11. novembra
Š. Olejník: Skrytý pôvab symetrie (Nobelova cena za fyziku 2013)
(PDF súbor: http://www.dcps.sav.sk/olejnik/seminars/s111113.pdf)
1. júla
L. Horváthová: Modelovanie organokovových zlúčenín s prechodovými kovmi metódami kvantového Monte Carla
17. júna
M. Plesch: Single Min-Entropy Random Source can be Amplified
3. júna
Ľ. Martinovič (OKFS / SÚJV Dubna): Axiálna anomália vo Schwingerovom modeli
21. februára [ústavný seminár]
P. Jelínek (Nanosurf Lab, FzÚ AV ČR, v.v.i., Praha, ČR): Force and current at atomic scale: Do we sense the same entity?
16. januára
I. Štich: Projekt APVV "TEMPO" - Teória a experiment molekulových povrchových objektov
(seminár o návrhu projektu v rámci VV APVV 2012)

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie