dotcomwebdesign.com
 
 
Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach (SIMEX)
 
 
 
 

Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach (SIMEX)

Projekt APVV-0050-11

Vitajte na stránkach výskumného projektu, ktorý je riešený s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), grant č. APVV-0050-11.

Kliknite na odkazy (vľavo), ak sa chcete dozvedieť viac o riešiteľoch, cieľoch a výsledkoch projektu.

Stránky v angličtine sú prístupné po kliknutí na britskú zástavku (vľavo).

Submenu

 

 

Mapa stránok Verzia na vytlačenie